CWC_TG_Product_Graphic

Mga Kultura sa Lugar ng Trabaho sa Canada

$199.00

Paglalarawan

Ang Canada ay isang malawak na bansa na may maraming iba’t ibang kultura. Ang pag-unawa kung bakit ang Canada ay isang magkakaibang bansa ay isang kritikal na kasanayan sa pagiging isang miyembro ng koponan sa isang lugar ng trabaho sa Canada. Mayroong iba’t ibang aspeto ng isang lugar ng trabaho sa Canada na maaaring hindi katulad ng isang lugar ng trabaho sa ibang mga bansa.

Susuriin nating mabuti ang mga paksa tulad ng mga pangunahing katotohanan sa Canada, naaangkop na etika sa lugar ng trabaho kabilang ang wika ng katawan, mga kasanayan sa komunikasyon at karaniwang kagandahang-loob, pati na rin ang kahalagahan ng pagpapakita ng kakayahang umangkop, etika sa trabaho, at inisyatiba sa trabaho.

*Maging miyembro para makatanggap ng 20% diskwento*

Available!

Return to Store

Download Course Outline

Ang Canada ay isang malawak na bansa na may maraming iba’t ibang kultura. Ang pag-unawa kung bakit ang Canada ay isang magkakaibang bansa ay isang kritikal na kasanayan sa pagiging isang miyembro ng koponan sa isang lugar ng trabaho sa Canada. Mayroong iba’t ibang aspeto ng isang lugar ng trabaho sa Canada na maaaring hindi katulad ng isang lugar ng trabaho sa ibang mga bansa.

Susuriin nating mabuti ang mga paksa tulad ng mga pangunahing katotohanan sa Canada, naaangkop na etika sa lugar ng trabaho kabilang ang wika ng katawan, mga kasanayan sa komunikasyon at karaniwang kagandahang-loob, pati na rin ang kahalagahan ng pagpapakita ng kakayahang umangkop, etika sa trabaho, at inisyatiba sa trabaho.

Mga Layunin sa pag-aaral

Pagkatapos makumpleto ang Canadian Workplace Cultures, magagawa mo ang sumusunod:

 • Tukuyin ang mga pangunahing katotohanan sa Canada
 • Tukuyin ang angkop na etiketa sa lugar ng trabaho sa Canada
 • Tukuyin ang mga katangiang inaasahan ng mga employer sa lugar ng trabaho
 • Tukuyin ang mga yugto, sintomas at solusyon ng culture shock

Sa pamamagitan ng paggamit ng iyong natutunan sa kursong ito, mapapahusay mo ang iyong mga kasanayan bilang kasosyo o manlalaro ng koponan sa lugar ng trabaho.

 

Balangkas ng Kurso at Mga Pangunahing Paksa

 • Module I: Mga Katotohanan at Figure sa Canada
  • 1.1 Mga Benepisyo ng Pag-alam Tungkol sa Canada
  • 1.2 Heograpiya at Mga Rehiyon ng Canada
  • 1.3 Mga Panahon at Klima ng Canada
  • 1.4 Panrehiyong Panahon
  • 1.5 Mga Relihiyon ng Canada
  • 1.6 Kasaysayan at Mga Wika ng Canada
  • 1.7 Kasaysayan ng Katutubo
  • 1.8 Pangunahing Pamahalaan ng Canada
  • 1.9 Customs, Libangan at Kawili-wiling Katotohanan
 • Module II: Etiquette sa Trabaho sa Canada
  • 2.1 Mga Bagay na Hindi Mo Dapat Sabihin sa mga Canadian
  • 2.2 Etiquette at mga kasanayan sa komunikasyon
  • 2.2 Wika ng Katawan
  • 2.2 Personal na Puwang
  • 2.2 Eye Contact
  • 2.2 Mga Ekspresyon ng Mukha
  • 2.2 Mga Kumpas ng Kamay
  • 2.2 Damit/Anyo/Pabango
  • 2.3 Paraan ng Komunikasyon
  • 2.3 Paraan ng Komunikasyon
  • 2.3 Mga Personal na Pangalan
  • 2.4 Pagsasalita at Pagtatanong
  • 2.5 Maliit na Usapang
  • 2.5 Kagandahang-loob at Asal
  • 2.6 Pakiusap/ Salamat/Paumanhin
  • 2.7 Kahinhinan
  • 2.8 Makiramay
  • 2.9 Pagiging maagap
 • Modyul III: Mga Inaasahan sa Lugar ng Trabaho sa Canada
  • 3.1 Mga Katangiang Pinahahalagahan para sa Pagtatrabaho
  • 3.2 Mga Kasanayan sa Personal na Pagbagay
  • 3.3 Magkakaibang Lugar ng Trabaho ng Canada
  • 3.3 Ano ang Pagkakaiba-iba
  • 3.4 Charter ng mga Karapatan at Kalayaan
  • 3.5 Pagkakaiba-iba AT Pagsasama
  • 3.6 Tagumpay sa Iba’t ibang Lugar ng Trabaho
  • 3.7 Lahat ng Ibinabahagi Namin
  • 3.8 Etika sa Paggawa
  • 3.8 Pinasimpleng Etika sa Trabaho
  • 3.9 Inisyatiba sa Trabaho
  • 3.9 Pagpapakita ng Inisyatiba
 • Modyul IV: Kultura Shock at Solusyon
  • 4.1 Kultura Shock at Solusyon
  • 4.1 Tinukoy ang Culture Shock
  • 4.1 Ano ang Culture Shock?
  • 4.1 Mga Sanhi ng Culture Shock
  • 4.2 Mga Sintomas ng Culture Shock
  • 4.3 Mga Yugto ng Culture Shock
  • 4.4 Mga Solusyon para sa Culture Shock

 

*Tumanggap ng sertipiko na kinikilala ng bansa para sa pakikilahok sa kursong ito

 

Sino ang Dapat Kumuha ng Kursong Ito?

Mga bagong dating sa Canada na interesadong magtrabaho sa loob ng industriya ng pagpoproseso ng pagkain at inumin.

 • Mga superbisor
 • Mga Tauhan sa Produksyon
 • Mga bagong Canadian
 • Mga bagong empleyado
 • Mga Tauhan ng HR

*Maging miyembro para makatanggap ng 20% diskwento*