GMP_TG_Cover

Mabubuting Kasanayan sa Pagmamanupaktura (GMPs)

$399.00

Paglalarawan

Tatalakayin ng kursong ito kung paano kailangang kumilos, manamit at magkaroon ng kamalayan ang mga manggagawa sa pagkain sa mga panganib sa kaligtasan ng pagkain at kung paano nila mapipigilan ang mga ito. Ang kursong ito ay magbibigay sa iyo ng kaalaman at kasanayan upang maunawaan kung paano sinusuportahan ng mga GMP ang ligtas na paggawa ng pagkain at ang iyong tungkulin sa pagsuporta sa mga GMP. Magagawa mong tukuyin ang mga panganib sa kaligtasan ng pagkain at maunawaan kung paano kumilos ang mga manggagawa sa pagkain at maaaring magkaroon ng alinman sa positibo o negatibong epekto sa kaligtasan ng pagkain. Ang kursong ito ay magbibigay sa iyo ng kaalaman at kasanayan upang maunawaan kung paano sinusuportahan ng mga GMP ang ligtas na paggawa ng pagkain at kung paano ipatupad ang mga GMP.

*Maging miyembro para makatanggap ng 20% diskwento*

Available!

Return to Store

Download Course Outline

Tatalakayin ng kursong ito kung paano kailangang kumilos, manamit at magkaroon ng kamalayan ang mga manggagawa sa pagkain sa mga panganib sa kaligtasan ng pagkain at kung paano nila mapipigilan ang mga ito. Ang kursong ito ay magbibigay sa iyo ng kaalaman at kasanayan upang maunawaan kung paano sinusuportahan ng mga GMP ang ligtas na paggawa ng pagkain at ang iyong tungkulin sa pagsuporta sa mga GMP. Magagawa mong tukuyin ang mga panganib sa kaligtasan ng pagkain at maunawaan kung paano kumilos ang mga manggagawa sa pagkain at maaaring magkaroon ng alinman sa positibo o negatibong epekto sa kaligtasan ng pagkain. Ang kursong ito ay magbibigay sa iyo ng kaalaman at kasanayan upang maunawaan kung paano sinusuportahan ng mga GMP ang ligtas na paggawa ng pagkain at kung paano ipatupad ang mga GMP.

Mga Layunin sa pag-aaral

Kapag nakumpleto mo na ang panimulang kursong ito ng Good Manufacturing Practices, mauunawaan mo at magkakaroon ka ng mga kasanayan sa:

 • Tukuyin ang mga GMP at unawain kung paano nila sinusuportahan ang Food Safety Program
 • Kilalanin ang Mga Panganib sa Kaligtasan ng Pagkain at unawain kung paano maaaring positibo at negatibong maimpluwensyahan ng mga Manggagawa ng Pagkain ang Kaligtasan sa Pagkain at ligtas na paggawa ng pagkain
 • Alamin ang iyong tungkulin bilang Food Worker sa paggawa ng ligtas na pagkain gamit ang mga personal na GMP
 • Alamin kung ano mismo ang dapat gawin upang magsagawa ng mga GMP sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga “DOs” at “DON’Ts” tungkol sa personal na Kalinisan at Pag-uugali
 • Kilalanin at iulat ang mga sintomas ng mga sakit na dala ng pagkain
 • Unawain ang parehong kung paano at bakit maghugas ng iyong mga kamay at kung mag-gwantes o hindi sa isang pasilidad sa paggawa ng pagkain

 

Balangkas ng Kurso at Mga Pangunahing Paksa

 

Module 1: Introduction To Good Manufacturing Practices (GMPs)

 • Ano ang mga GMP
 • Mga GMP – Hindi Isang Usapin ng Pagpipilian
 • Programa sa Pagpapahusay ng Kaligtasan sa Pagkain
 • FESP Prerequisite Program

Module 2: Biyolohikal, Kemikal at Pisikal na Panganib sa Kaligtasan sa Pagkain

 • Biological Hazards
 • Paano Sila Lumalago?
 • Paglago ng mga Microorganism
 • Paano Naglalakbay ang mga Microorganism upang Kontaminahin ang Pagkain?
 • Mga Panganib sa Kemikal
 • Paano Naglalakbay ang Mga Panganib sa Kemikal o Allergen upang Kontaminahin ang Pagkain?
 • Mga Halimbawa ng Pisikal na Panganib
 • Paano Nakakahawa ang mga Pisikal na Panganib sa Pagkain?
 • Mga Pattern ng Trapiko

Module 3: Ang Iyong Papel sa Paggawa ng Ligtas na Pagkain gamit ang Mga Personal na GMP

 •  Ano ang Kahulugan ng pagiging isang Manggagawa ng Pagkain
 •  Mga Istatistika ng Sakit na Dala ng Pagkain
 •  Paano Ako Magkakasya?
 •  Mga personal na GMP

Modyul 4: Paghuhugas ng Kamay at Guwantes sa Produksyon ng Pagkain

 • Maaari bang matigil ang karamihan sa mga sakit sa pamamagitan ng personal na kalinisan at paghuhugas ng kamay?
 • Kailan tayo dapat maghugas at maglinis ng ating mga kamay?
 • Wastong Mga Pamamaraan sa Paghuhugas ng Kamay at Sanitizing
 • Gaano katagal ako dapat maghugas?
 • Sa guwantes o hindi sa guwantes – iyon ang tanong?

Modyul 5: Food Worker “DOs” at “DON’Ts”

 • Mga Pag-uugali Dapat ipakita ng mga manggagawa sa pagkain
 • Mga gawi na hindi katanggap-tanggap para sa mga Manggagawa ng Pagkain

*Tumanggap ng sertipiko na kinikilala ng bansa para sa pakikilahok sa kursong ito

 

Sino ang Dapat Kumuha ng Kursong Ito?

 • Mga Miyembro at Pinuno ng Koponan
 • Mga Manggagawa sa Front Line
 • Mga Bagong Hire
 • Koponan ng Kalinisan
 • Mga Tauhan sa Produksyon

 

*Maging miyembro para makatanggap ng 20% diskwento*