LOTO_Product_Graphic_TG

I-lock Out ang I-tag Out

$399.00

Paglalarawan

Ang kaligtasan ng manggagawa ay pinakamahalaga. Ang pagpoproseso ng pagkain ay kadalasang nasa pang-industriya na sukat na may automated na kagamitan at maraming potensyal na panganib. Ang pagiging kamalayan at sinanay upang harapin ang mga potensyal na panganib at mga sitwasyon sa lugar ng trabaho ay kritikal para sa kaligtasan ng empleyado. Ang kursong ito ay magbibigay sa mga manggagawa sa industriya ng pagpoproseso ng pagkain ng kaalaman sa mga kinakailangan sa kaligtasan na kinakailangan upang matiyak ang isang malusog at ligtas na kapaligiran sa trabaho.

*Maging miyembro para makatanggap ng 20% diskwento*

Available!

Return to Store

Download Course Outline

Ang bawat isa sa lugar ng trabaho, mula sa employer hanggang sa pinakabagong manggagawa, ay may iba’t ibang ngunit mahalagang mga tungkulin upang panatilihing ligtas ang lugar ng trabaho. Dahil ang mga tagapag-empleyo ang may pinakamaraming awtoridad sa lugar ng trabaho, sila ang may pinakamalaking responsibilidad ngunit mahalaga para sa iyong sariling kaligtasan na nauunawaan mo ang mga tungkulin sa kalusugan at kaligtasan ng lahat, kabilang ang sa iyo.

Sa kursong ito, tutuklasin natin ang 5 kritikal na paksa ng Lock Out Tag Out (LOTO). Ano ito, bakit ito mahalaga, ang mga pangunahing hakbang, ang iyong mga responsibilidad, at LOTO on-the-job:

Modyul 1 – Ano ang LOTO?
Sa modyul na ito ay matututuhan mo ang kahulugan ng LOTO at kung ano ang binubuo nitong life-saving rule (LSR).

Modyul 2 – Bakit mahalaga ang LOTO?
Matututuhan mo sa modyul na ito, kung bakit LSR ang LOTO at kung gaano kahalaga ang pagsunod sa lahat ng pamamaraan ng LOTO sa iyong pasilidad sa pagproseso ng pagkain.

Modyul 3 – Ano ang Pangkalahatang Hakbang ng LOTO?
Ang LOTO ay may pangkalahatan, partikular sa site, at partikular na mga kinakailangan sa kagamitan. Tinitingnan ng kursong ito ang mga pangkalahatang hakbang ngunit tiyaking mag-check in sa iyong superbisor sa iyong partikular na site at mga kinakailangan sa partikular na kagamitan.

Modyul 4 – Ano ang mga Responsibilidad ng LOTO?
Sa modyul na ito, titingnan natin ang mga responsibilidad ng mga tagapamahala, superbisor, at empleyado sa proseso ng LOTO.

Modyul 5 – Pag-aaral ng Kaso
Sa modyul na ito, magkakaroon ka ng pagkakataong gamitin ang iyong kaalaman sa dalawang case study ng LOTO.

*Lahat ng kalahok ay makakatanggap ng isang sertipiko na kinikilala ng bansa sa matagumpay na pagkumpleto ng kurso

Sino ang Dapat Kumuha ng Kursong Ito?

  • Mga may-ari
  • Mga superbisor
  • Mga Tauhan sa Produksyon
  • Koponan ng Kalinisan
  • Tagapamahala ng Halaman

*Maging miyembro para makatanggap ng 20% diskwento*