• I-lock Out ang I-tag Out

  $399.00
  Paglalarawan Ang kaligtasan ng manggagawa ay pinakamahalaga. Ang pagpoproseso ng pagkain ay kadalasang nasa pang-industriya na sukat na may automated na kagamitan at maraming potensyal na panganib. Ang pagiging kamalayan at sinanay upang harapin ang mga potensyal na panganib at mga sitwasyon sa lugar ng trabaho ay kritikal para sa kaligtasan ng empleyado. Ang kursong ito ay magbibigay sa mga manggagawa sa industriya ng pagpoproseso ng pagkain ng kaalaman sa mga kinakailangan sa kaligtasan na kinakailangan upang matiyak ang isang malusog at ligtas na kapaligiran sa trabaho. *Maging miyembro para makatanggap ng 20% diskwento*
 • Industrial Workplace Safety

  $399.00
  Worker safety is of premier importance. Food processing is often on an industrial scale with automated equipment and many potential hazards. Being aware and trained to deal with these potential hazards and workplace situations is critical for employee safety. This course will provide workers in the food processing industry with knowledge of the safety requirements necessary to ensure a healthy and safe work environment. *Become a member to receive 20% off
 • Kaligtasan sa Pang-industriyang Lugar ng Trabaho

  $399.00
  Paglalarawan Ang kaligtasan ng manggagawa ay pinakamahalaga. Ang pagpoproseso ng pagkain ay kadalasang nasa pang-industriya na sukat na may automated na kagamitan at maraming potensyal na panganib. Ang pagiging kamalayan at sinanay upang harapin ang mga potensyal na panganib at mga sitwasyon sa lugar ng trabaho ay kritikal para sa kaligtasan ng empleyado. Ang kursong ito ay magbibigay sa mga manggagawa sa industriya ng pagpoproseso ng pagkain ng kaalaman sa mga kinakailangan sa kaligtasan na kinakailangan upang matiyak ang isang malusog at ligtas na kapaligiran sa trabaho. *Maging miyembro para makatanggap ng 20% diskwento*
 • Lock Out Tag Out

  $399.00
  This program is designed to introduce to the topic of Lock Out - Tag Out (LOTO), so you can better comprehend the occupational health and safety instructions given to you on the job as they relate to LOTO and its broader safety topic of energy isolation.

Download Course Outline