COVID 19_TG_Product_Graphic

Ang COVID-19 at Pagproseso ng Pagkain

$199.00

Paglalarawan

Tutulungan ka ng kursong ito na isama sa Canada bilang Pansamantalang Dayuhang Manggagawa sa panahon ng pandaigdigang pagsiklab ng Covid-19. Susuriin namin nang mabuti ang epekto ng Covid-19 sa aming mga normal na pang-araw-araw na gawain sa trabaho at sa bahay bibigyan ka rin namin ng mga kapaki-pakinabang na tip sa pananatiling ligtas, at tumuklas ng mga paraan upang maprotektahan ang iyong sarili at ang iyong mga katrabaho mula sa pagkakasakit. Kapag natapos mo ang kursong ito, ikaw ay magiging isang dalubhasa.

*Maging miyembro para makatanggap ng 20% diskwento*

Available!

Return to Store

Download Course Outline

Tutulungan ka ng kursong ito na isama sa Canada bilang Pansamantalang Dayuhang Manggagawa sa panahon ng pandaigdigang pagsiklab ng Covid-19. Naghanda kami ng 6 na module ng impormasyon na tutulong sa iyong maging handa sa pagsama sa Canada nang kumportable bilang isang pansamantalang dayuhang manggagawa sa panahon ng Covid-19.

Susuriin namin ang mga epekto ng Covid-19 sa imigrasyon sa buong Canada at kung paano ka rin nito maaapektuhan bilang isang pansamantalang dayuhang manggagawa.

Susuriin natin nang mas malapitan ang mga bagong pamamaraan at pinakamahuhusay na kagawian na ipinatupad ng gobyerno ng Canada at ng mga employer sa Canada upang mapanatiling ligtas ang mga manggagawa sa panahon ng pandemyang ito. Ang bawat pansamantalang dayuhang manggagawa na naglalakbay sa Canada ay makakaranas ng karagdagang seguridad at mga pagsusuri sa kalusugan habang sila ay naglalakbay sa panahon ng Covid-19.

Susuriin namin nang mabuti ang epekto ng Covid-19 sa aming mga normal na pang-araw-araw na gawain sa trabaho at sa bahay bibigyan ka rin namin ng mga kapaki-pakinabang na tip sa pananatiling ligtas, at tumuklas ng mga paraan upang maprotektahan ang iyong sarili at ang iyong mga katrabaho mula sa pagkakasakit. Kapag natapos mo ang kursong ito, ikaw ay magiging isang dalubhasa.

Mga Layunin sa pag-aaral:

Pagkatapos mong makumpleto ang kursong ito, ikaw ay:

 • Unawain ang Coronavirus at kung paano makilala ito
 • Maging pamilyar sa mga bagong pamamaraan sa mga hangganan kapag naglalakbay sa Canada sa panahon ng pandemya
 • Paano epektibong ihiwalay ang sarili pagdating sa Canada
 • Ilapat ang mga ligtas na gawi sa trabaho sa panahon ng pandemya
 • Paano panatilihing ligtas ang iyong sarili at ang mga nasa paligid mo sa bahay o sa mga shared accommodation
 • Paano magsanay ng mga diskarte sa kalusugan ng isip upang mapanatiling malusog ang iyong isip
 • Ano ang gagawin kung magkakaroon ka ng mga sintomas ng Covid-19 habang nasa Canada

Balangkas ng Kurso at Mga Pangunahing Paksa

 • Mga module:
  • Module 1: Ano ang Covid-19 at paano ko ito mapipigilan?
  • Module 2: Paglalakbay sa Canada sa panahon ng pandemya
  • Module 3: Pamumuhay at Pagtatrabaho sa panahon ng Covid-19
  • Module 4: Mga Nakabahaging Akomodasyon sa panahon ng Covid-19
  • Module 5: Mental Health sa Panahon ng Covid-19
  • Module 6: Paano kung makakita ako ng mga Sintomas?

          Haba ng Kurso:

          > 1 Oras

          > Antas 1

          Mga aktibidad:

          > Mga Pagsusuri ng Kaalaman

          > Pangwakas na Pagsusulit

*Tumanggap ng sertipiko na kinikilala ng bansa para sa pakikilahok sa kursong ito

Sino ang Dapat Kumuha ng Kursong Ito?

 • Pansamantalang dayuhang manggagawa, naglalakbay sa Canada upang magtrabaho sa mga planta sa pagpoproseso ng pagkain, pasilidad o sakahan sa panahon ng Covid-19.
 • Ang mga pana-panahong manggagawa sa agrikultura ay pumupunta sa Canada upang pansamantalang magtrabaho sa bukid sa panahon ng Covid-19.
 • Mga bagong permanenteng residente na lumilipat sa Canada upang magtrabaho bilang isang mahalagang manggagawa sa industriya ng pagkain sa panahon ng Covid-19.
 • Mga Canadian Employer na gustong maging pamilyar sa pinakamahuhusay na kagawian para sa mga pansamantalang dayuhang manggagawa sa panahon ng Covid-19.

 

*Maging miyembro para makatanggap ng 20% diskwento*